Pozvánka na XI. Republikový sněm

29. Květen 2019

Pozvánka na XI. Republikový sněm Strany soukromníků České republiky

Pozvánka ke stažení

Datum:  8. června 2019 

Místo: Velký sál ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, Holice

 

Program - návrh

  9.00 -  10.00 Prezentace delegátů a hostů sněmu

10.00 – 10.05 Zahájení sněmu, uvítání předsedou strany

10.10 – 10.15 Volba předsedajícího sněmu

10.15 – 10.20 Schválení programu sněmu

10.20 -  10.25  Volba orgánů sněmu

10.25 – 10.40 Zpráva o činnosti (předseda)

10.40 – 10.45 Zpráva o hospodaření strany (1. místopředseda)

10.45 – 11.00 Volba předsedy a 1. místopředsedy strany

11.00 – 11.15 Projev nově zvoleného předsedy

11.15 – 12.30 Projevy hostů 

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd 

13.30 – 14.00 Úprava stanov

14.00 – 14.45 Volba kontrolní a revizní komise, členů RP, Předsednictva a místopředsedů strany

14.45 – 15.15 100 let živnostenské politiky 

15.15 – 17.00  Diskuse

17.00 – 17.10 Schválení usnesení

17.10  Ukončení sněmu

 

Pozn.    Cca od 13.00 h během oběda proběhne tisková konference s vedením Strany soukromníků České republiky.

Petr Bajer, předseda 

 

Pozvaní hosté

Petr Fiala  předseda ODS a místopředseda parlamentu

Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky

Vít Rakušan předseda STAN

Marek Výborný předseda KDU-ČSL

Pavel Sehnal předseda ODA

Patrik Hujdus předseda politického hnutí NEZÁVISLÍ

Václav Šimek předseda politického hnutí Jauner Československo 2018

Josef Stehlík předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Josef Valihrach st. předseda Vinařské asociace ČR

Radomil Bábek předseda výboru Podnikatelských odborů

Zdeněk Renc člen vedení Živnostenské komory očních optiků

Pavel Janoš člen vedení Společenstva cukrářů ČR

Jiří Šebesta místopředseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva

Roman Slavík předseda Českomoravského sdružení trafikantů

Světlana Procházková předsedkyně Žen živnostnic 2014

28 kandidátů do Evropského parlamentu 2019

zastupitelé obcí a měst za Stranu soukromníků České republiky

Pardubičtí konzervativci